Podczas ostatnich świąt bożego narodzenie na zlecenie właścicieli firmy esselunga w trakcie imprezy promocyjnej wykorzystano 4 projektory golux 1000 do oświetlenia piazza gae auleti w mediolanie. Gra świateł jak również zastosowane efekty ruchomych kolorów wzbudziły ciekawość i podziw zarówno mieszkańców jak i gości odwiedzających to olśniewające miejsce w mediolanie.