Forklift Safety Systems

Po spotkaniu w siedzibie firmy w Timisoarze, w obecności Ilie Hauresa, dyrektora generalnego Forklift Safety Systems, oraz Giuseppe Dedoli, dyrektora ds. sprzedaży międzynarodowej Goboservice, obie firmy zawarły umowę dystrybucyjną, której celem jest promowanie Linia Signum Goboservice, za projektowane znaki bezpieczeństwa oraz organiczny wzrost sprzedaży w Rumunii i innych krajach Europy Środkowej.

Forklift Safety Systems ma długą historię dostarczania produktów firmom, których celem jest bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsce pracy, a Goboservice jest światowym liderem we wszystkich rzeczach związanych z gobo, w tym wysokiej jakości produktu Signum używanego na rynku projektowanych oznakowań. W ostatnich miesiącach obie firmy zrealizowały już wiele udanych projektów. 

Goboservice i Forklift Safety Systems są gotowe do współpracy w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zwiększenie obecności na rynku. 

Dzięki umowie z firmą, Goboservice zamierza rozszerzyć swoją działalność o nowe obszary produkcyjne dla rozwoju i wzrostu potencjału firmy. 

Similar Posts