goboproiezione

W samym sercu Uppsali powstała nowa inicjatywa artystyczna, przekształcająca fasady trzech budynków w żywe płótno światła i cienia. Ten innowacyjny projekt, będący owocem współpracy między Effektljus a firmą architektoniczną, inżynieryjną i konsultingową Ramboll, demonstruje potencjał projekcji gobo w ulepszaniu przestrzeni miejskich.

proiezione_su_edificio

Projekcja została zrealizowana przy użyciu trzech projektorów Divum 30k, znanych ze swojej mocy i rozdzielczości. Czarno-białe gobosy umożliwiły wyświetlanie wyraźnych i żywych obrazów doskonale zharmonizowanych pod względem spójności i proporcji z geometrią budynków. Odwzorowany rzut został zrealizowany za pomocą dokładnych obliczeń wymiarowych i ilościowych.

Instalacja ma na celu uświetnienie miasta w jego najciemniejszych godzinach i zachęcenie przechodniów do ponownego odkrycia tych znanych przestrzeni w nowym świetle.

Prace spotkały się z niezwykłym entuzjazmem, przyciągając uwagę zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nie tylko wzbogaca estetycznie miasto, ale także stymuluje większe zaangażowanie społeczności w przestrzeń publiczną, świadcząc w ten sposób o kluczowej roli sztuki w naszym społeczeństwie.

gobos

Similar Posts