Projekcja znaków bezpieczeństwa

W ramach każdej pracy mogą istnieć różne rodzaje zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego pracowników. Obiekty przemysłowe i magazynowe stoją przed wyzwaniem bezpiecznego planowania ruchu pieszych i pojazdów za pomocą takich środków jak znaki drogowe, specjalne trasy oraz poprzez podkreślanie zabezpieczeń na ścianach, podłodze lub maszynach.
Taśmy, farby i etykiety samoprzylepne są powszechnie stosowane w tego typu oznakowaniach, ale mogą zanikać, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego lub z czasem być pokryte smarem maszynowym a złe warunki oświetleniowe utrudniają pracownikom odróżnienie zanikających znaków. Wymaga to ponawiania wydatków związanych z  przemalowywaniem lub przerabianiem wspomnianych oznakowań  w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko zaistnienia niebezpieczeństwa dla pracownika lub gościa.
Istnieje bardziej niezawodny i opłacalny sposób na zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa: projekcja oznakowania bezpieczeństwa.
Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach  wyświetlane znaki bezpieczeństwa nie blakną, są łatwo  widoczne i mogą być rzutowane na niemal każdą powierzchnię.
Zamiast stale zastępować stare oznakowania wyświetlenie takiego oznakowania wymaga jedynie projektora obrazu i gobo (szklany filtr, na którym obraz, który ma być wyświetlany, jest wytrawiany laserowo).
Szkiełko gobo jest umieszczone wewnątrz projektora, podobnie jak slajd, ale  jest znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na wysokie temperatury.  Projektor jest instalowany w pobliżu obszaru projekcji, np. sufitu. Wybrany komunikat bezpieczeństwa jest następnie rzutowany na odpowiednią powierzchnię i wyraźnie widoczny nawet w złych warunkach oświetleniowych.
Zalety tego nowego rozwiązania są następujące:
wysoka wytrzymałość - nie blaknie i nie niszczy się od ruchu pieszego.
Bardziej efektywne kosztowo - nie ma potrzeby ponownego malowania ani stosowania nowych etykiet bezpieczeństwa. Wysoce widoczne - zwraca większą uwagę pracowników ponieważ jest to projekcja aktywna. Łatwa wymiana – wystarczy wyłączyć projektor i po prostu wymienić gobo gdy istnieje potrzeba zastosowania innego oznakowania.

SIGNUM led goboprojectors safety signage


Lista dostępnych projektorów


Lista gobo


W celu uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@goboservice. com