P1070172

Şekil 1’de iki gobonun izdüşümünü görüyoruz.

Soldaki resimde siyah olması gereken kısmın gri göründüğünü görebilirsiniz, öyle ki gobonun önündeki çubuğu bile görebilirsiniz. Goboda siyah olması gereken kısımlardan ‘biraz ışık’ geçiyor gibi görünebilir. Gerçekte durum böyle değildir. Bu fenomen aslında ‘geri yansımalar’ olarak adlandırılan, yani şekil 2’de şematize edildiği gibi mercek üzerindeki ışık yansımalarından kaynaklanmaktadır.

GERI YANSIMALAR

Her projektörün merceği (merceğin kendi kalitesine veya mercek üzerindeki yansıma önleyici işlemin kalitesine veya varlığına bağlı olarak değişen derecelerde), kendisine çarpan ışığın bir yüzdesini (yaklaşık yüzde 1 ila 4) goboya doğru iter. Bu ışık yüzdesi goboya geri döner ve tekrar yansıtılır.

Bu nedenle gri olarak gördüğümüz şey, gobonun kendisi tarafından yansıtılan ışıktır. Çubuk ışığı yansıtmadığı ve daha siyah göründüğü için görülebilir.

Bu fenomen, özellikle çok karanlık ortamlardaki projeksiyonlar için gobo kullananlar tarafından takdir edilmemektedir, çünkü sadece logoyu değil, aynı zamanda gobonun tüm halesini de göstermektedir. Şekil 3’te geleneksel gobolara (solda) ve GlossyDark gobolara (sağda) kazınmış aynı logo gösterilmektedir

P1070174
P1070173

Bu fenomenin boyutunun en az üç faktöre bağlı olduğu çok iyi anlaşılabilir:

– Lens üzerine gelen ışık miktarını belirleyen gobo üzerinde üretilen görüntü türü

– Gobodan ‘yansıyan’ ışık miktarını belirleyen mercek üzerindeki yansıma önleyici kaplamanın kalitesi

– Gobo kaplamasının yansıma katsayısı.

Bu faktörler arasında etkilenebilecek tek faktör açıkça gobonun yansıma katsayısıdır.

Goboservice, 2009 Frankfurt fuarından bu yana çok düşük yansıma katsayısına sahip bir kaplama türü sunuyor. Bu şekilde, şekil 1 ve 3’ün sağındaki gobolarda görülebileceği gibi, fenomen tamamen ortadan kaldırılır.

Bu tür bir gobonun baş aşağı monte edilemeyeceği açıktır, yani siyah veya opak taraf her zaman lense bakmalıdır, asla lambaya değil. Bu nedenle, geriye dönük bir inceleme yapılıp yapılmayacağının belirtilmesinde fayda vardır.