Şartlar ve Koşullar

1. Sitenin kullanım koşullarının sahipliği ve kabulü

Bu Kullanım Şartları ve Koşulları (Şartlar), bu web sitesine ve goboservice.com (Site) alan adıyla ilgili diğer sitelere erişimi ve aynı zamanda size sağlanan her türlü bilgi ve hizmeti yönetir.

Site, Profesyonellere, yani ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında hareket eden gerçek veya tüzel kişilere veya bunların aracılarına yöneliktir.

Site, Reggio Calabria, Via Vecchia Provinciale Archi n adresinde kayıtlı SUNLAND OPTICS S.r.l.’ye (Şirket) aittir. 167- 89121, KDV no: 02160630808, aynı zamanda yürütülen faaliyet hakkında bir bilgi aracı teşkil eder ve bitişikteki mağaza, orada pazarlanan ürünlerin çevrimiçi satışını sağlar. Siteyi kullanarak bu Şartları kabul etmiş olursunuz; Şartları kabul etmek istemiyorsanız Siteyi kullanmaktan kaçınmalısınız.

Şirket, bu Koşulları kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, değiştirilen Kullanım Koşullarının Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Sitenin kullanıcıları, herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak Koşullara başvurmaya davet edilir. Kullanıcı, Sitede gezinmeye devam ederek, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını, ilk önce onlara danışmadan bile kabul eder.

2. Sitenin kullanıcı tarafından kullanımı

Kullanıcı, Sitenin, Bilgilerin, üçüncü taraf bilgilerinin ve Sitedeki köprülerin kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir.

Kullanıcı, Sitenin doğru ve normal işleyişine ve diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasına müdahale edebilecek veya müdahale etmeye teşebbüs edebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmamayı taahhüt eder.

Kullanıcı, Siteyi ve Bilgileri yasalara ve bu Şartlara aykırı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanmamayı taahhüt eder.

3. Ürün bilgileri

Site aracılığıyla, kullanıcı isterse, özel sayfadaki talimatları izleyerek ürünler hakkında bilgi talep etmek mümkündür.

4. Gizlilik

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler, Sitenin ilgili bölümünde bulunabilecek olan 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği (GDPR) uyarınca ilgili bilgilendirme bildirimi hükümlerine uygun olarak korunacaktır.

5. Telif Hakkı Bilgileri

Sitedeki tüm logolar ve ticari markalar ilgili lisans sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu web sitesindeki elektronik formattaki metinler, makaleler, fotoğraflar ve belgeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, SUNLAND OPTICS s.r.l.’nin münhasır mülkiyetindedir ve “kamu için bilgi” olarak kabul edilir. Şirketin izni olmadan herhangi bir analog veya dijital yolla çoğaltılması yasaktır. Alıntılara, şirketin referansları ve www.goboservice.com e-posta adresi de dahil olmak üzere kaynağın belirtilmesi koşuluyla izin verilir. Üçüncü taraflara ait her türlü içeriğin kaynağı belirtilecek veya hakların meşru sahiplerine veya yazarlarına atfedilmesini sağlamak için uygun alıntılar yapılacaktır.

6. Sorumluluk sınırları?

Yazarlar tarafından gerçekleştirilmeleri için azami özen gösterilmesine rağmen, sitenin içeriğinde bulunabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklik için sorumluluk kabul edilmez.

SUNLAND OPTICS s.r.l. bu web sitesine erişimden, erişilememesinden veya erişilememesinden, burada yer alan bilgilere güvenilmesinden veya bu bilgilerin kullanılmasından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan her türlü zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket ayrıca Sitenin ve/veya Bilgilerin kullanımı ile bağlantılı olarak üçüncü tarafların eylemleri, ihmalleri veya davranışları için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, şirket, elektronik iletişimin başarısızlığı veya gecikmesinden, elektronik iletişimin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi veya değiştirilmesinden veya elektronik iletişim için kullanılan bilgisayar programlarından ve virüslerin iletilmesinden kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik iletişim araçlarının kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Sitedeki köprüler ziyaretçileri üçüncü taraflarca işletilen harici web sitelerine yönlendirebilir. SUNLAND OPTICS s.r.l. bu tür harici web sitelerinin içeriğinden ve işleyişinden sorumlu değildir, bağlantıların herhangi bir şekilde belirtilmesi, bu tür web sitelerinin içeriği, bunlar tarafından sunulması muhtemel ürün veya hizmetlerin kalitesi veya kullanım koşulları ile ilgili herhangi bir onay veya sorumluluk koşulu anlamına gelmez.

SUNLAND OPTICS S.r.l. herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin Siteye veya herhangi bir bölümüne ve/veya Bilgiye erişimi değiştirme, askıya alma, sınırlama veya kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

7. Sosyal ağlar ve platformlar

Bu Hüküm ve Koşullar, uyumlu oldukları ölçüde, SUNLAND OPTICS S.r.l.’nin GOBOSERVICE profillerinin veya her halükarda ona kadar izlenebilenlerin sosyal ağlarda ve platformlarda danışılması ve burada yer alan Bilgilerin ve/veya üçüncü taraf bilgilerinin kullanımı için de geçerlidir.

6. Uygulanabilir mevzuat?

Siteye erişim, sitenin kullanımı ve bunlarla bağlantılı veya bu Koşullarla ilgili her türlü anlaşmazlık yürürlükteki İtalyan yasalarına tabidir.