proiezione_rosleny_magdalena
Goboservice, dzięki współpracy z holenderskim dystrybutorem Distrixsniedawno w Holandii odbyły się projekcje zdjęcia kobiety, która zaginęła około sześciu lat temu, ofiary morderstwa, które wciąż nie zostało rozwiązane. Duże obrazy były wyświetlane dzięki specyfikacji technicznej (w tym wysokiej jakości obrazu, nawet na duże odległości) goboprojektora Golux, na kilku budynkach w południowo-wschodniej części Amsterdamu, w celu uświadomienia całej społeczności o morderstwie Rosleny Magdaleny.

projekcja_amsterdamu_rosleny

Zdjęcia, na prośbę członków rodziny, zostały uzupełnione o kilka zdań zachęcających każdego, kto może posiadać wiedzę o przydatnych informacjach do wydobycia prawdy o sprawie, do jej ujawnienia, do wskazania sprawcy zabójstwa.

Decyzja o zastosowaniu projekcji na dużą skalę na całym rozległym obszarze miejskim została podjęta ze względu na szczególną popularność, jaką ten sposób komunikacji jest w stanie przekazać, przede wszystkim ze względu na natychmiastowe oddziaływanie emocjonalne za pomocą języka, który przemawia bezpośrednio do sumienia.

Wydarzenie było szeroko relacjonowane w prasie i na mediach społecznościowych, angażując tysiące osób.

To, poza aspektami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi, było dla firmy powodem do dumy, ponieważ była zaangażowana w akt świadomości i pewna, że przyczyniła się do działania mającego wartość dla człowieka.

Similar Posts