goboproiezione

W samym sercu Uppsali powstała nowa inicjatywa artystyczna, przekształcająca fasady trzech budynków w żywe płótno światła i cienia. Ten innowacyjny projekt, będący owocem współpracy między Effektljus a firmą architektoniczną, inżynieryjną i konsultingową Ramboll, demonstruje potencjał projekcji gobo w ulepszaniu przestrzeni miejskich.