goboproiezione goboproiettore gobos divum30k univerista di parigi proiezione logo

Mały projektor LED DIVUM 30K+ o mocy zaledwie 200W jest w stanie tworzyć duże projekcje z wyraźnymi i jasnymi obrazami. W tym przypadku zwrócono się do projektu logo Uniwersytetu Paryskiego o wielkości 20 metrów na fasadzie jednego z budynków Wydziału Lekarskiego. Żądania klienta były precyzyjne i szczegółowe zarówno pod względem wymaganego rezultatu, jak i wskazówek dotyczących ustawienia projektora.

parigi proiezione gobo con proiettore led

Dział techniczny Goboservice był zatem w stanie zwymiarować gobo i obliczyć niezbędne zniekształcenie obrazu, ponieważ projektor był przesunięty względem środka projekcji. Efekt końcowy został bardzo doceniony zarówno przez publiczność, jak i przez Prezydencję Uczelni. Pod względem energetycznym byłby to wpływ zastosowania innych technologii lub tradycyjnych projektorów niezoptymalizowanych pod względem energetycznym, aby uzyskać obraz o tej samej wielkości.

goboproiezione goboproiettore gobos divum30k univeristà di parigi proiezione logo