Regulamin

1. Własność i akceptacja warunków korzystania z serwisu

Niniejsze Warunki Użytkowania (Warunki) regulują dostęp do tej witryny i innych witryn związanych z domeną goboservice.com (Witryna), jak również do wszelkich informacji wszelkiego rodzaju i usług świadczonych użytkownikowi na tej samej stronie.

Strona skierowana jest do Profesjonalistów, czyli osób fizycznych lub prawnych działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, lub ich pośredników.

Właścicielem Witryny jest SUNLAND OPTICS Srl (Spółka) z siedzibą w Reggio Calabria, Via Vecchia Provinciale Archi n. 167-89121, NIP: 02160630808, to samo stanowi informację o prowadzonej działalności, a załączony sklep umożliwia sprzedaż internetową sprzedawanych tam produktów. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje niniejsze Warunki, jeżeli użytkownik nie zamierza zaakceptować Warunków, musi powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania i bez powiadomienia. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania zmodyfikowanego Regulaminu na Stronie. Użytkownicy Witryny są proszeni o regularne sprawdzanie Warunków w celu sprawdzenia ewentualnych zmian. Kontynuując przeglądanie Witryny, użytkownik akceptuje zmodyfikowane Warunki użytkowania, nawet bez uprzedniej konsultacji z nimi.

2. Korzystanie z serwisu przez użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny, informacji, informacji osób trzecich oraz linków hipertekstowych w Witrynie.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnego rodzaju urządzenia, oprogramowania lub procedury zaprojektowanej w celu zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego i normalnego funkcjonowania Witryny oraz korzystania z nich przez innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu i Informacji do wykonywania działań sprzecznych z prawem i niniejszymi Warunkami.

3. Informacje o produkcie

Za pośrednictwem Witryny możliwe jest żądanie, na życzenie użytkownika, informacji o produktach, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na dedykowanej stronie.

4. Prywatność

Dane osobowe podane przez użytkownika będą chronione zgodnie z odpowiednimi informacjami zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO), z którymi można się zapoznać w odpowiedniej sekcji Witryny.

5. Informacje o prawach autorskich

Wszystkie loga i znaki towarowe w Witrynie są własnością ich odpowiednich licencjobiorców.

Teksty, artykuły, fotografie i dokumentacja w formie elektronicznej znajdujące się na tej stronie, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, stanowią wyłączną własność firmy SUNLAND OPTICS srl i są uważane za „informacje dla opinii publicznej”. Reprodukcja jest zabroniona jakimikolwiek środkami analogowymi lub cyfrowymi bez zgody Spółki. Cytowania są dozwolone pod warunkiem, że towarzyszą im referencje Spółki i wskazanie źródła, w tym adres elektroniczny www.goboservice.com . Wszelkie treści należące do stron trzecich będą wskazywać odpowiednie pochodzenie lub odpowiednie cytaty będą obecne, aby zagwarantować przypisanie praw prawowitym właścicielom lub autorom.

6. Granice odpowiedzialności?

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub przeoczenia, które mogą zostać znalezione w treści strony, pomimo najwyższej staranności autorów o ich realizację.

Firma „SUNLAND OPTICS srl” nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez dostęp do tej strony internetowej, przez niemożność lub niemożność dostępu do niej, polegając na informacjach w niej zawartych lub z Ich wykorzystanie.

Firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania lub zachowania osób trzecich związane z korzystaniem z Witryny i/lub Informacji. W związku z tym firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym, przykładowo i nie ograniczając się do, szkód spowodowanych awarią lub spóźnioną ofertą komunikacji elektronicznej, przechwyceniem lub zmianą komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie. lub za pomocą programów komputerowych używanych do komunikacji elektronicznej i do przesyłania wirusów.

Linki hipertekstowe na Stronie mogą kierować odwiedzających do zewnętrznych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. SUNLAND OPTICS srl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działanie takich zewnętrznych stron internetowych, jakiekolwiek wskazanie linków nie oznacza żadnego rodzaju zgody lub warunku odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości takich stron internetowych, jakości produktów lub usług oferowanych przez samych siebie, a także warunków ich użytkowania.

SUNLAND OPTICS Srl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, ograniczenia lub przerwania dostępu do Witryny lub jej części i/lub Informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

7. Sieci i platformy społecznościowe

Niniejsze Warunki mają również zastosowanie, o ile są kompatybilne, do przeglądania profili GOBOSERVICE firmy SUNLAND OPTICS Srl lub w każdym przypadku do nich przypisanych, obecnych na portalach społecznościowych i platformach, a także do korzystania z informacji i/lub zawarte w nich informacje osób trzecich.

6. Obowiązujące przepisy?

Dostęp do Witryny, korzystanie z niej oraz wszelkie spory z nimi związane lub związane z niniejszymi Warunkami podlegają obowiązującym przepisom włoskim.