distortion

Idealne warunki do wyświetlania obrazów występują, gdy powierzchnia projekcji jest prostopadła do wiązki światła, nawet jeśli z różnych powodów nie zawsze można to osiągnąć. W rzeczywistości pochylenie projektora wpływa na wielkość wyświetlanego obrazu, więc im większy kąt pochylenia, tym większy niepożądany efekt.

Z optyki wiemy, że nachylona projekcja powoduje deformację wyświetlanego obrazu zwaną „efektem trapezowym”: to nic innego jak zniekształcenie trapezowe wyświetlanego obrazu.

Aby uniknąć tego efektu, obraz musi być zniekształcony jeszcze przed projekcją.

Z tego powodu zamawiając gobo, które musi być wyświetlane na pochyłej powierzchni, warto podać nam kilka informacji:

  • odległość PK (między projektorem a powierzchnią projekcyjną);
  • odległość KC
  • ogniskowa
  • kierunek projekcji (od dołu do góry lub odwrotnie lub od lewej do prawej lub odwrotnie).

Na podstawie tych wskazań Goboservice jest w stanie dokładnie obliczyć deformację, jakiej potrzebuje gobo, aby wyświetlany obraz nie wydawał się zniekształcony. Dotyczy to zarówno zniekształceń poziomych, jak i pionowych.

Similar Posts