Beartas Príobháideachais

FAISNÉIS MAIDIR LE SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL DE BHUN ÉIFEACHT NA hEALAÍONA AGUS CHUN ÉIFEACHT NA hEALAÍONA. 13 agus a leanann Rialachán an AE n. 2016/679 (RIALACHÁN GINEARÁLTA UM CHOSAINT SONRAÍ – GDPR)

Áitreabh

De bhun na reachtaíochta maidir le cosaint sonraí pearsanta Ceanglaítear ar Sunland Optics Srl le hoifig chláraithe i Reggio Calabria, trí Vecchia Provinciale Archi, 197, uimhir CBL 02160630808, mar Rialaitheoir Sonraí, faisnéis a sholáthar maidir le húsáid sonraí pearsanta, i gcomhréir le rialacháin infheidhme ar nós Rial. 2016/679 AE (Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí – GDPR) agus Foraithne Reachtach 196/2003 agus leasuithe agus breisithe ina dhiaidh sin. , chomh maith le forálacha na n-údarás, náisiúnta agus fornáisiúnta, amhail an Ráthóir um Chosaint Sonraí Pearsanta).

De réir an dlí a shonraítear, beidh próiseáil sonraí pearsanta bunaithe ar phrionsabail na cirte, na dlíthiúlachta, na trédhearcachta agus na cosanta ar phríobháideachas agus chearta an Úsáideora.

1. Rialaitheoir Sonraí

Is é an Rialaitheoir Sonraí an chuideachta Sunland Optics srl, i bpearsa a ionadaí dlí pro-tempore, uimhir CBL: 02160630808, a bhfuil oifig chláraithe aige in Via Vecchia Provinciale Archi n. 167, Reggio Calabria, Teil .: 0965/813264; ríomhphost: amministrazione@goboservice.com .

Ní bhaineann an fhaisnéis seo ach leis na suíomhanna seo a leanas ar leis an Rialaitheoir Sonraí iad.

Ní bhaineann an fhaisnéis le suíomhanna eile ar féidir leis an Úsáideoir dul i gcomhairle leo trí rochtain a fháil ar naisc eile ar an Suíomh.

2. Sonraí Próiseáilte

Chun na críocha atá léirithe sa mhír seo a leanas a bhaint amach, féadfaidh an Rialaitheoir Sonraí faisnéis a phróiseáil lena n-áirítear:

 1. Sonraí atá oiriúnach chun iompar a rianú agus an suíomh Gréasáin á bhrabhsáil , amhail seoladh IP na feiste a úsáidtear, an t-am rochtana ar an suíomh agus na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu, sainroghanna nascleanúna, paraiméadair a bhaineann leis an gcóras oibriúcháin a úsáideann an Úsáideoir.
 2. Sonraí aitheantais agus teagmhála, mar shampla ainm, sloinne, r-phost, uimhir theileafóin, gairm, má chuireann Úsáideoirí in iúl sna foirmeacha cuí chun faisnéis a iarraidh, chomh maith le hidirghníomhú leis an gCuideachta Úinéir trí na bealaí teagmhála (teileafón, r-phost, whatsapp, facs etc.), chomh maith le haon ghníomhaíocht eile a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí conarthacha nó neamhchonarthacha.
 3. Aon sonraí pearsanta eile a chuirtear in iúl don Úinéir trí iarratas an Úsáideora . Ní phróiseálann an Chuideachta Úinéireachta na catagóirí áirithe sonraí de bhun na healaíne. 9 Rial. 2016/679 AE, dá bhrí sin, gan dochar d’fhorálacha na healaíne. 3, litir. m den fhaisnéis seo, má chuirtear sonraí den sórt sin in iúl cuirfear ar ceal go pras iad nó déanfar iad gan ainm.

3. Aidhm agus Bunús Dlíthiúil Phróiseáil Sonraí Pearsanta

Próiseáiltear sonraí pearsanta chun na críocha seo a leanas:

 1. Iarratais a fhreagairt nó a fhorghníomhú an Úsáideora,conradh a thabhairt i gcrích chun táirgí agus/nó seirbhísí a dhíol, na hoibleagáidí a eascraíonn as sa chéim réamhchonarthach agus sa chéim chonarthach a fhorghníomhú go pras. Is é an bunús dlí don chóireáil seo ná anconradh a fhorghníomhú a bhfuil an páirtí leasmhar ina pháirtí nó forghníomhú bearta réamhchonarthacha arna nglacadh arna iarraidh sin don pháirtí leasmhar.
 2. Comhall oibleagáidí sonracha a chomhlíonadh, a chur chun feidhme nó a éileamh nó cúraimí sonracha a chomhlíonadh a cheanglaítear le dlíthe, rialacháin agus/nó rialacháin phobail i gcónaí chun críche an chonartha amháin a bhainistiú;
 3. Gach ceart cómhalartach a eascraíonn as an gcaibidlíocht agus/nó ó choinníoll an chonartha féin a chosaint ;
 4. Agus an ghníomhaíocht eacnamaíoch á déanamh de réir na reachtaíochta reatha maidir le rúndacht chorparáideach agus thionsclaíoch , is é bunús dlí na cóireála seo leas dlisteanach an úinéara a chosaint.
 5. Críocha staidrimh : tá an láimhseáil seo bunaithe ar leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí a ghnó a chur chun cinn chun cáilíocht a tháirgí nó a sheirbhísí a fheabhsú.
 6. Margaíocht dhíreach :
 • seol chuig Custaiméirí, trí ríomhphost, cumarsáidí maidir le margaíocht dhíreach na Cuideachta le haghaidh táirgí agus/nó seirbhísí cosúil leo siúd atá clúdaithe ag an gconradh roimhe seo. Is é bunús dlí na próiseála seo leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí i ngníomhaíocht mhargaíochta bharrfheabhsaithe dá thairiscintí (Aithris n. 47 den GDPR).
 • Seol cumarsáidí maidir le margaíocht dhíreach na Cuideachta trí ríomhphost chuig úsáideoirí a bhfuil toiliú tugtha acu do phróiseáil sonraí chun na gcríoch dá dtagraítear sa phointe seo, ainneoin nár cheannaigh siad táirgí comhchosúla.
 1. Iarratas a dhéanamh ar mheastóireachtaí agus ar athbhreithnithe ar tháirgí agus ar sheirbhísí, sa chás seo déantar an chóireáil ar bhonn leas dlisteanach an Úinéara i gcur chun cinn agus feabhsú a chuid táirgí nó seirbhísí.
 2. Cosaint ceart an Rialaitheora Sonraí nó tríú páirtithe, in imeachtaí breithiúnacha nó seachbhreithiúnacha, a mheastar a bheith ina leas reatha de bhun Aithris 47 den GDPR;
 3. Ceadaigh nascleanúint cheart de shuíomh na Cuideachta Úinéireachta trí fhianáin, cc.dd. sonraí loingseoireachta (féach faisnéis shonrach faoi fhianáin).
 4. a dhéanamh, má tá a thoiliú sainráite, saor agus feasach tugtha ag an Úsáideoir agus go dtí go ndéanfar é a chúlghairm, trí uirlisí leictreonacha freisin, gníomhaíochtaí anailíse ar iompraíochtaí sonracha agus nósanna tomhaltais (próifíliú) chun na seirbhísí a sholáthraítear a fheabhsú agus an tráchtáil a stiúradh. moltaí spéise don úsáideoir.
 5. Slándáil líonra agus faisnéise a áirithiú , a mhéid is fíorghá agus comhréireach, bunaithe ar leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí;
 6. An cumarsáid chuig cuideachtaí eile de chuid chleamhnaithe nó fochuideachtaí an úinéara Cuideachta chun críocha riaracháin inmheánacha , ar bhonn leas dlisteanach an Úinéara , mheas an leas atá i réim de bhun Aithris 48 den GDPR .
 7. Ós rud é nach n-éilíonn an Rialaitheoir Sonraí go soláthrófar catagóirí áirithe sonraí de bhun na healaíne. 9 GDPR, nuair a sholáthraíonn an tÚsáideoir go huathrialach na catagóirí sonraí thuasluaite ar mhaithe leis an gconradh a fhorghníomhú (mar shampla trí íomhánna a sheoladh atá oiriúnach chun bunús ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnacha, nó ballraíocht ceardchumann a nochtadh, sonraí. a bhaineann le sláinte nó saol gnéis nó treoshuíomh gnéasach an duine arna sholáthar ag an Úsáideoir) agus tá an chóireáil seo riachtanach chun an conradh a fhorghníomhú, is é bunús dlí na cóireála toiliú sainráite, saor in aisce agus feasach an Úsáideora.

Tá soláthar sonraí roghnach. Mar sin féin, mura gcuirtear na sonraí a mheastar a bheith éigeantach (marcáilte leis an gcomhartha *) ar fáil, cuirfear cosc ar chlárú ceart ar an láithreán, chomh maith leis an bhféidearthacht na seirbhísí iarrtha a úsáid agus an conradh a thabhairt i gcrích agus/nó a fhorghníomhú.

4. Modhanna Cóireála

Déanfar an láimhseáil le huirlisí láimhe agus/nó ríomhairithe agus teileamaitice, le loighic eagrúcháin agus próiseála a bhaineann go docht leis na críocha féin agus in aon chás chun slándáil, sláine agus rúndacht na sonraí a ráthú i gcomhréir leis an eagraíocht,. fisiciúil agus loighic a shamhlaítear leis na forálacha atá i bhfeidhm.

Glacann an tÚinéir, faoi réir thoiliú an Úsáideora, próisis cinnteoireachta uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú, de bhun Airteagal 22, mír 1 agus mír 4, den GDPR. Déantar an chóireáil seo trí fhoirmeacha a líonadh atá dírithe ar fhaisnéis a fháil ón Úsáideoir, mar shampla, mar shampla agus gan a bheith teoranta do: teanga, náisiúntacht, na cúiseanna a thug air an t-úinéir, an ghairm, an cineál cuideachta lena mbaineann sé a roghnú. , léirmheasanna ar tháirgí etc. , chomh maith le trí fianáin a shuiteáil (le haghaidh tuilleadh sonraí féach an fhaisnéis maidir le húsáid fianáin . Déanfar na sonraí sin a phróiseáil trí mhodhanna leictreonacha freisin.

5. Scóip an eolais, an scaipeadh agus na cumarsáide

Ní nochtfar na sonraí agus an fhaisnéis a sholáthraíonn an Úsáideoir ach don Rialaitheoir Sonraí agus do dhaoine atá údaraithe chun iad a phróiseáil – amhail fostaithe, oiliúnaithe, comhoibrithe – nach mbeidh rochtain acu, sa chás seo, ach ar na sonraí a bhaineann go docht leis an gcomhoibriú. i gcomhréir le hábhar na n-údaruithe aonair.

Ní fhéadfar na sonraí a chuirtear ar fáil a nochtadh go náisiúnta agus/nó go hidirnáisiúnta ach amháin má iarrann an tÚsáideoir go sainráite é agus le toiliú feasach.

Cuirfear sonraí pearsanta in iúl, le nósanna imeachta cuí, do chomhoibritheoirí inmheánacha, do chomhoibritheoirí seachtracha – amhail, mar shampla, gnólachtaí sainchomhairliúcháin dlí, tráchtála agus cánach, comhairleoirí teicniúla páirtí – chuig an nGníomhaireacht Ioncaim, chuig cuideachtaí seirbhísí loingseoireachta, chuig institiúidí creidmheasa, custaiméirí agus/nó soláthraithe; cuideachta Iompair; Cuideachta aistrithe agus aisghabhála creidmheasa, chuig an Údarás Breithiúnach agus, in aon chás, chuig na hábhair go léir a bhfuil gá leis an gcumarsáid chucu chun na críocha a luaitear thuas a chomhlíonadh i gceart.

Féadfar sonraí pearsanta a aistriú chuig tíortha an Aontais Eorpaigh agus chuig tríú tíortha maidir leis an Aontas Eorpach chun na gcríoch thuasluaite. I gcás tríú tíortha, áfach, ní dhéanfar iad a aistriú ach amháin i gcás ina ráthaíonn tíortha den sórt sin leibhéil leordhóthanacha cosanta sonraí nó i gcás inar gá an t-aistriú a dhéanamh chun conradh atá ordaithe idir an Úsáideoir agus an tÚinéir a thabhairt i gcrích nó a fhorghníomhú nó chun réamhfhorghníomhú a dhéanamh. – bearta conarthacha arna nglacadh arna iarraidh sin don Úsáideoir de bhun na healaíne. 49 GDPR.

Cuireann an tÚinéir in iúl go gcuireann an láithreán gréasáin www.goboservice.com an séala cáilíochta “Trusted Shops Trustbadge” i bhfeidhm a sholáthraíonn Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Tá an uirlis seo dírithe ar cháilíocht na seirbhísí agus/nó na dtáirgí a thairgtear ar an láithreán a dheimhniú trí athbhreithnithe custaiméirí. Feidhmíonn an uirlis seo chun leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí i margaíocht optamach na dtáirgí a chosaint. Dá bhrí sin, má cheannaíonn an tÚsáideoir táirge agus/nó seirbhís ón Úinéir agus go dtugann sé a thoiliú leis an gcóireáil sin, déanfar an t-aitheantas agus a sheoladh ríomhphoist a tharchur go huathoibríoch chuig na hábhair thuasluaite, a chuirfidh iarratas ar athbhreithniú ar aghaidh chuige. chuig na seirbhísí agus/nó na táirgí a ceannaíodh. Sa chás seo beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha na Siopaí Iontaofa.

6. Tréimhse Stórála

Próiseáiltear na sonraí ar feadh ré iomlán an chaidrimh chonarthaigh agus ar feadh na tréimhse roimh an gcaidreamh conarthach a bhunú; chomh maith le, tar éis fhoirceannadh an chaidrimh, laistigh de théarmaí teorannú na gceart agus/nó laistigh de théarmaí an dlí arna bhunú leis an reachtaíocht fhioscach agus chánach.

Na sonraí a phróiseáiltear chun na gcríoch dá dtagraítear in ealaín. 6 ligean. f a choimeád ar feadh tréimhse 5 bliana, gan dochar do na cearta de bhun na healaíne. 7 den fhaisnéis seo.

Na sonraí a bhailítear chun na gcríoch dá dtagraítear in Airteagal 6 lett. coinneofar “j” ar feadh tréimhse 24 mhí. Tar éis na tréimhse seo scriosfar iad nó déanfar gan ainm iad.

7. Cearta an pháirtí leasmhar a fheidhmiú

Seachas na teorainneacha a sholáthraíonn an GDPR féin, féadfaidh an Úsáideoir, tráth ar bith, na cearta seo a leanas a fheidhmiú:

 1. rochtain ar shonraí pearsanta (airt. 15 GDPR);
 2. ceartú (art. 16 GDPR), cealú (art. 17 GDPR), teorainn le próiseáil sonraí a bhaineann leat (art. 18 GDPR);
 3. iniomparthacht sonraí (ealaín. 20 GDPR)
 4. cur i gcoinne na cóireála ( art. 21 GDPR)
 5. toiliú a tharraingt siar , i gcás ina bhforáiltear: (a) ní dhéanann tarraingt siar an toiliú difear do dhlíthiúlacht na cóireála bunaithe ar an toiliú a tugadh roimh an gcúlghairm;
 6. gearán chuig an údarás maoirseachta (Ráthóir um Chosaint Sonraí Pearsanta).

Féadfar na cearta seo a fheidhmiú trí iarratas a sheoladh trí ríomhphost chuig an seoladh privacy@goboservice.com

8. An ceart chun agóide a fheidhmiú

Tá sé de cheart ag an Úsáideoir agóid a dhéanamh, tráth ar bith, i gcoinne phróiseáil na sonraí pearsanta a bhaineann leis, a dhéantar chun críocha margaíochta dírí. Féadfaidh tú an ceart seo a fheidhmiú trí iarratas a sheoladh trí ríomhphost chuig privacy@goboservice.com

Nuashonraítear an fhaisnéis seo amhail an 01 Lúnasa 2021.